BIM – Slim ontwerpen is virtueel bouwen

 

Building Information Modelling (BIM) is het proces van virtueel bouwen van een bouwwerk, voordat er een schop in de grond is gezet.

BIM heeft ontzettend veel voordelen, voor zowel de opdrachtgever als Van Oord Architectuur & Design, waardoor een kwalitatief beter eindresultaat bereikt wordt. BIM vergroot het inzicht tijdens de ontwerpfase, zowel voor de ontwerper als de opdrachtgever. Hierdoor kan de ruimtelijke kwaliteit van het eindproduct sterk verbeterd worden. Fouten worden al tijdens de ontwerpfase ontdekt en kunnen direct worden opgelost. Hierdoor levert BIM forse kostenbesparing op.

 

Voordelen van BIM

  • Vermindering van ontwerp- en bouwfouten
  • 5-15% besparing op de bouwkosten
  • Betere en snellere besluitvorming

 

Wat betekend LOD

In tegenstelling tot de traditionele SO, VO, DO ontwerpfases werkt VOAD met de BIM werkmethodiek waarbij het ontwerpproces gedefinieerd wordt in detailniveaus. Deze worden LOD (level of detail)-niveaus genoemd.

LOD – Ontwerpfases

LOD 100 - Massastudie/schetsontwerp
Op basis van deze geometrie kunnen gegevens zoals volume, oppervlakte, kosten, oriëntatie en energie-efficiëntie worden geanalyseerd.
LOD 200 - Ontwerp
In grote lijnen worden algemene systemen, hoeveelheden, grootte, vorm, locatie en oriëntatie aan het model toegevoegd, dan wel uit het model gegenereerd. LOD 200 modellen zijn geschikt voor de analyse van de algemene prestaties van het ontwerp en de uiteindelijke doelstellingen.
LOD 300 – Constructie documentatie
De contouren en materiaalkeuze liggen vast. Mede hierdoor zijn LOD 300 modellen zeer geschikt voor het controleren van de constructie, installaties door middel van clash detectie en Model Checks. Daarnaast kan er al een planning worden gemaakt en kunnen op dit niveau fotorealistische visualisaties worden gemaakt. LOD 300 modellen bevatten een BIM elementencodering, zoals Stabu, NL-SFB enzovoorts.
LOD 400 – Werktekeningen en specificaties
Het niveau waarbij het model wordt verrijkt met gedetailleerde informatie van de toeleveranciers en fabrikanten. Daarnaast is het LOD 400 niveau het ideale moment voor de aannemer om de puntjes op de i te zetten als het om de afwerking en werkvoorbereiding gaat.
LOD 500 – Onderhoudsmodel
Het laatste niveau en staat voor een as-built model. Kortom, een model zoals het daadwerkelijk wordt gebouwd. Alle gebouwelementen bevatten de werkelijke specificaties. Het model bevat als centrale database informatie van het gebouw, zodat onderhoudsschema’s kunnen worden uitgerold voor bijvoorbeeld de operationele systemen.